Turkije heeft als bijnaam “poort naar het Oosten” en dit is niet voor niks. Het land is inderdaad een plaats waar twee verschillende wereldelen samenkomen. Turkije is gelegen op twee continenten.

Oude tradities en vergeten mensen leven tezamen met de cultuur van de moderne steden en de luxe van het westen. De geografische geschiedenis van Turkije is ouder dan de geschiedenis van de Turken. Restanten van de eerste nederzettingen van nomaden dateren van ongeveer 6.500 voor Christus. De Turken als een volk bestaan ongeveer 900 jaar.

De geschiedenis van de natie is niet één verhaal, maar een combinatie van interessante verhalen over migratie, oorlogen, machtige sultans en verloren culturen. Klein-Azië is tot aan het begin van de 20e eeuw onder Romeinse, Byzantijnse en Ottomaanse heerschappij geweest. Dit heeft door de loop der jaren betekend dat er veel oorlogen, veldslagen en heersers geweest zijn. Bezoekers van het huidige Turkije moeten met name aandacht geven aan een belangrijke verandering in de macht, en dat was de stichting van de republiek Turkije in 1923.

Deze historische gebeurtenis heeft Turkije erg beïnvloed en heeft de huidige natie gecreëerd.