Kjøpsprosessen


For deg som kjøper vil prosessen for å oppnå skjøte se slik ut:

- Militærgodkjennelse på boligen søkes, og myndighetene sjekker at boligen befinner seg i et område, hvor udlendinger kan skaffe seg bolig. Det er for eksempel ikke tillatt for utlendinger åt skaffe seg bolig tett på militære baser, i områder uten byplan eller ved arkeologiske funnsteder.
Alle boliger som utlyses via 2Base befinner seg naturligvis i områder, hvor det er tillatt for udlendinge å skaffe seg bolig.
Personlig tilstedeværelse er ikke nødvendig for denne søknaden.

- Notarpapir, opprettelse av bankkonto, opprettelse av skattenummer: Dette gjøres i løpet av en halv dag i Tyrkia, og som regel i forbindelse med søknad av oppholdstillatelsen.

De siste forberedelser på skjøtekontoret tar som regel 7 til 10 dager, og til slutt utstedes skjøtet på kjøpers navn.
Selve utstedelsen krever tilstedeværelse av både selger og kjøper, hvor du som kjøper representeres av 2Base via fullmakten gitt hos notaren, og derfor behøver du ikke selv å være tilstede.