Ägarföreningen och administration


Ägarförening och administration
Turkisk lag kräver att ett komplex bildar en ägarförening. Detta fungerar i det stora hela som vi är vana till i Sverige, med ett standard regelverk för generalförsamlingar, rösträtt etc.
Ägarföreningen anställer som regel en administratör som tar hand om komplexets dagliga administration, rengöring, tar han dom trädgården, kallar in till generalförsamling etc. 2Base står själv för administrationen av flera fastighetsföreningar och komplex i både Alanya och Bodrum. Vi har därför mycket kunskap om detta.
Som ett led i handeln informerar vi dig naturligtvis omkring hyresrättsförening samt administration, så att inga överaskelser dyker upp.