Köpsprocessen


För dig som köper kommer processen för att öppna en lagfart se ut såhär:

- Militärgodkännelse ifrån bostaden söks, och myndigheterna kollar så att bostaden ligger i ett område, där det är möjligt för utlänningar att skaffa sig en bostad. Det är till exempel inte tillåtet för utlänningar att skaffa sig en bostad nära militärens baser, i områden utan stadsplan eller nära arkeologiska platser.
Alla bostäder som uthyrs och säljs via 2Base ligger naturligtvis i områden, där det är tillåtet för utlänningar att skaffa sig en bostad.

- Notarpapper, upprättning av bankkonto, upprättning av skattenummer: Detta görs i löpet av en halv dag i Turkiet, och som regel i förbindelse med ansökan om uppehållstilsåndet.

De sista förberedelserna på lagfartskontoret tar som regel 7-10 dagar, och till slut utfärdas lagfarten på köparens namn.
Själva utfärdandet kräver närvaro av både säljaren och köparen, där du som köpare representerad av 2Base via fullmakt gett hos notaren, och därför behöver du själv inte närvara.