Visning av bostäder


Innan visningarna så blir vi eninga om vad som ska visas. Beroende på hur många bostäder som ska visas kan det ta allt ifrån några timmar upp till en halv dag.

I förbindelse med visningen av bostäderna kommer all relevant information att bli framlagd.
Detta inkluderar:

Säljsuppställning
1) Köpets utgifter och dess omkostnader:
- Bostadens pris: Det avtalade priser mellan köpare och säljare.

- Registrering av elektricitet och vattenmätare

- Notaren: Hos notaren ges en fullmakt till2Base så att vi kan klara av alla praktiska formaliteter i förhållande till bostaden, utan några problem för dig som köper, och utan att du behöver vara närvarande i Turkiet. Med fullmakten kan vi ordna allt helt från lagfarten och registreringen av vatten och elmätare till utfärdandet av innflyttningstillåtelsen (färdig iskan) etc.

- Inflyttningstillåtelse (Ferdig iskan=: En tillåtelse som den enskilda lägenheten ska ha.

- Uppehållstillstånd: Som en del av lagfartsprocessen ska alla svenskar som vill skaffa sig en semesterbostad i Turkiet söka ett turkiskt uppehållstillstånd. Detta sker bara en endaste gång, och är en praktisk formalitet.

OBS: Alla praktiska formaliteter som är nämnda ovanför eller generellt i denna bostadsguide ordnas av 2Base. Som köpare behöver du därför inte använda tiden eller resor till Turkiet för att ordna dessa prakiska detaljer.

2) Inkluderat i köpet:
Ofta är vitvaror, klimatanläggning, myggnät eller möbler inkluderat i priset. Vår säljsuppställnning visar detta klart och tydligt.

3) Uppskattning över bostadens årliga driftsutgifter:
I förhållande till hemtrevliga bostäder är driftsutgiften på en semesterbostad i Turkiet mycket liten. Vår säljsuppställning get en uppskattning över utgifterna på varje enkel bostad. Det rör sig om:

- Försäkring: Jordskalv- och hemförsäkring tecknas separat. Beroende av bostadens storlek kostar dette omkring 250-350 euro årligen.

- Hyresrättsförening: Täcker om kostnader för hyresrättsförening som tar hand om de gemensamma områdena såsom pool, trädgårdsareal, trappuppgångar, hissar etc. För mindre komplex utan pool är det oftast 150-200 euro om året.
För större komplex med pool, vaktmästare och trädgårdsyta ligger beloppet som regel mellan 500 ocg 700 euro per år.

- Ytterliggare uppsyn: Vi rekomenderar alla bostadsägare att ansluta sig till våran uppsynsservice. 2base betalar härefter dina räkningar, ordnar med försäkring, utluftning av lägenheten och mycket mera.

- Egendomsskatt, renoveringsavgifter etc. i Turkiet: Dessa skatterna är generellt mycket låga i Turkiet.

Diverse: Planritning, områdeskarta, lokalplaner etc.

- Planritning: Vi dokumenterar bostadens storlek via en planritning.

- Lokalplan: Ifall områdena omkring bostaden inte är fullt utvecklade, är en lokalplan ett viktigt dokument. Vilka obebyggda byggen finns det, var är det planerat parker, lekplatser eller offentliga byggnader.

Iskan - Byggets och bostädernas tillåtelser.
Information om status på ön iskan och ferdig iskan. Ofta ett ämne som glöms borta, men inte desto mindre är handelns kanske näst viktigaste papper efter lagfarten.
Det finns två relavatna typer tillåtelser (iskan).

1) Ön iskan är en generell tillåtelse till hela bygget som byggherren söker. vid utfärdande av ön iskan säkrar myndigheterna sig att byggherren har upprätthållit bygglovet, att alla ansatta på bygget har fått lön, och att lokalplanen är upprättad etc. Ön Iskan betalas normalt av byggherren.

2)Ferdig Iskan är en inflyttningstillåtelse till den enskilda bostaden som utställs efter upprättelsen av ön iskan. Där ön iskan utställs som samlat för hela bygget, utställs ferdig iskan en gång per lägenhet. Ferdig iskan betalas normalt av köparen.
Några mäklare väljer att kalla ön iskan för iskan1 och ferdig iskan för iskan2.
Men detta är inte de rätta benämnelserna.

En tumregel är, att du ska vara på din vakt med en bostad som inte har ön iskan. Där det finns en ön iskan, är det förhållandevis enkelt att uppnå ferdig iskan.