Privacy & Copyright


Kopiering, citat och länkar
Artiklar, fotografier och grafik är tillgängliga för visning och läsning. Du får gärna ta en kopia av sidan för privat bruk.
Önskar du ytterligare användning vänligen kontakta oss på www.2base.com. Det är tillåtet att citera och referera från sidan. 2Base Estate Agency skall alltid anges som källa till upplysningarna.

Länkar
Det är tillåtet att länka direkt till följande sidor:
http://www.2base.com
Sidan ska alltid visas i ett nytt browserfönster.


Personliga upplysningar och ansvarsfrånskrivelse
Personliga upplysningar som mailadresser och namn kommer ej ges vidare till en annan sida.
Vi försöker naturligtvis att säkra att all information på sidan stämmer och är riktig. Dock reserverar vi oss från allt ansvar för förlust eller skada - såväl direkt som indirekt - som kan uppstå i användandet av informationen på www.2base.com. Detta gäller också länkarna på sidan.
All nerladdning från sidan sker på användarens eget ansvar.