Eierforening og administrasjon


Eierforening og administrator
Tyrkisk lov krever at et kompleks danner en eierforening. Dette fungerer i det store og hele som vi er vant til i Norge, med et standard regelsett for avholding av Generalforsamlinger, stemmeberettigede etc.
Eierforeningen ansetter som regel en administrator til å ivareta kompleksets daglige administrasjon, rengjøring av bassengl, tilsyn av hage, innkallelse til generalforsamling etc. 2Base står selv for administrasjon av flere eierforeninger og komplekser i både Alanya og Bodrum. Vi har derfor et inngående kjendskap til dette.
Som et ledd i handelen informerer vi deg naturligvis omkring eierforeningen samt administrator, slik at det er ingen skjulte overraskelser.