Visning av boliger


Innen visningene vil vi sammen bli enige om, hvilke emner som skal besiktiges. Alt avhenger av antall av emner, vil dette ta fra et par timer til en halv dag.

I forbindelse med fremvisningen av våres boligemner vil all relevant informasjon bli lagt frem.
Dette inkluderer:

Salgsoppstilling
1) Handlens utgifter og dens omkostninger:
- Boligens pris: Den avtalte pris mellom kjøper og selger.

- Registrering av elektrikk og vannmålere

- Notaren: Hos notaren gies en fullmakt til 2Base slik at vi kan klare alle praktiske formaliteter i forhold til boligen, uten problemer for deg som kjøper, og uten at du behøver å være tilstede i Tyrkia. Med fullmakten kan vi ordne alt helt fra skjøet og registrering av vann og elmåler til udferdigelse av innflytningstillatelse (ferdig iskan) etc.

- Innflyttingstillatelse (ferdig iskan): En tillatelse som den enkelte leilighet skal ha.

- Oppholdstillatelse: Som en del av skjøteprosessen skal alle norske som ønsker at skaffe seg en feriebolig i Tyrkia søke en tyrkisk oppholdstillatelse. Dette skal bare skje en enkelt gang, og er en praktisk formalitet.

OBS: Alle praktiske formaliteter som er nevnt ovenfor eller generelt i denne boligguide ordnes av 2Base. Som kjøper skal du derfor ikke bruke hverken kostbar tid eller reiser til Tyrkia for at få ordnet disse praktiske detaljer.

2) Inkludert i handlen:
Ofte er for eksempel hvitevarer, klimaanlegg, myggnett eller møbler inkluderet i prisen. Vår salgsoppstilling viser dette klart og tydelig.

3) Estimat over boligens årlige driftsutgifter:
I forhold til hjemlige boliger er driftutgiften på en feriebolig i Tyrkia meget liten. Vår salgsoppstilling gir et estimat over utgiftene på hver enkelt bolig. Det dreier seg om:

- Forsikring: Jordskjelv- og innboforsikring tegnes separat. Avhengig av boligens størrelse koster dette omkring 250-350 euro årlig.

- Eierforening: Dekker omkostninger til eierforeningen som tar seg av driften av fellesområdene så som basseng, hageareal, trappeoppganger, heiser etc. For mindre komplekser uten basseng er dette ofte kun 150-200 euro om året.
For større komplekser med basseng, oppsynsmann og hagearealer, ligger beløpet som regel mellom 500 og 700 euro årlig.

- Udvidet oppsyn: Vi anbefaler alle boligeiere å slutte seg vår oppsynsservice. 2Base betaler heretter dine regninger, sørger for forsikring, utlufting af leiligheden og mye mer.

- Eiendomsskatt, renovasjonsavgifter etc. i Tyrkia: Disse skattene er generelt meget lave i Tyrkia.

Diverse: Plantegning, områdekart, lokalplaner etc.

- Plantegning: Vi dokumenterer boligens størrelse via en plantegning.

- Lokalplan: I tilfelle områdene omkring boligen ikke er fult utviklet, er en lokalplan et viktig dokument. Hvilke ubebyggede byggeland finnes det, hvor er det planlagt parker, lekeplasser eller offentlige bygninger.

Iskan – byggets og boligens tillatelser
Informasjon om status på ön iskan og ferdig iskan. Ofte et oversett emne, men ikke desto mindre er handelens kanskje nok nest viktigste papirer etter skøtet.
Det finnes to relevante typer tillatelser (iskan).

1) Ön iskan er en generell tillatelse til hele bygget som byggherre søker. Ved utstedelse av ön iskan sikrer myndighetene seg at byggherre har overholdt byggeloven, at alle ansatte på bygget har fått lønn, at lokalplanen er overholdt etc. Ön iskan betales normalt av byggherre.

2) Ferdig iskan er en innflyttingstillatelse til den enkelte bolig som utstedes etter utstedelse av ön iskan. Hvor ön iskan utstedes samlet for hele bygget, utstedes ferdig iskan en gang per leilighet. Ferdig iskan betales normalt av kjøper.
Noen meglere velger å kalle ön iskan for iskan1 og ferdig iskan for iskan2.
Dette er allikevel ikke de rette betegnelsene.

En tommelfingerregel er, at du skal være på vakt overfor en bolig uten ön iskan. Dersom ön iskan foreligger, er det forholdsvist enkelt at opnå ferdig iskan.