2Base Eiendomsmegler tilbyr alltid en økonomisk sikker handel. Kort sagt, betyr dette at du ikke vil ha noen økonomisk risiko før du får overlevert skjøte.
Følgende tekst skal betraktes som en retningslinje med tips og ideer som du kan vurdere når du kjøper en fritidsbolig i utlandet.

Gode råd

- hvis du overveier å kjøpe en feriebolig i utlandet

Du bør bl.a. sikre deg:
- At illegale eiendomshandlere, som ikke har forutsetning for eller tillatelse til det, utøver eiendomshandel.
- At en annerkjent bank eller forsikringsvirksomhet står inne for tilbakebetaling av dine deponerte/innbetalte penger, hvis selger bryter avtalen.
- At à konto-beløp ikke betales direkte til en agent – men kun til en eiendomsmegler, som har en garantiordning.
- At du ikke betaler hele kjøpesummen direkte til selger, uten at det er stilt sikkerhet for dette.
- At eiendomsmeglere og agenter, som er involvert i handelen, er omfattet av en ansvarsforsikring, som dekker deres arbeid.
- At alt materiale utleveret fra meglere og agenter foreligger i en versjon du forstår. - At du har din egen rådgiver ved handelen. Velg en du har tillit til.

Andre gode råd:

- Bruk ferien på å finne det helt riktige område.
- Gå en tur om kvelden/natten. Visse områder skifter helt karakter i forhold til på dagtid.
- Pass på fri utsikt. Det blir bygget foran en dag, hvis det er mulig.
- Overvei å kjøpe et ferdigt produkt, i stedet for et som ennå ikke er oppført.
- Avgjør med deg selv, hvor mye du vil kjøpe for, innen avreise hjemmefra.
- Sjekk alle installasjoner – f.eks. om det er varmeanlegg og hvitevarer.
- Vær oppmerksom på, at "one bedroom" er en 2-værelses osv.
- Overvei med deg selv, hvor mye og når eiendommen skal brukes.
- Pass på "utleiegarantier",som nærmest får utgiftene til å forsvinne.
- Snakk med andre utlendinger på stedet,som allerede har kjøpt.
- Finn ut hva det koster å selge eiendommen igjen, hvis du angrer.

Oppfør deg i det hele tatt som den kritiske boligkjøper, som om du var i Norge!