Ostoprosessi


Kun tapu eli omistuskirja on siirretty nimiisi, olet asunnon laillinen omistaja. Olemme apunasi koko prosessin ajan, jotta saat kaikki tarvittavat paperit asuntoosi.
Ostajalle lupa-asiakirjojen hakuprosessi on pääsääntöisesti seuraavanlainen:
Viranomaisilta on oltava lupa myydä asunto ulkomaalaisille, jotka eivät saa omistaa asuntoa tai villaa esimerkiksi sotilasalueella tai arkeologisesti historiallisella maa-alueella. Kaikki myyntikohteemme ovat alueilla, joissa ulkomaisen henkilön maanomistus sallitaan. Luvan saamiseen kuluu aikaa noin kaksi kuukautta. Henkilökohtainen paikallaolo luvan saamiseksi ei ole välttämätöntä.

Veronumeron hakeminen, notaarikäynti, pankkitilin avaaminen

Tähän kuulu aikaa noin puoli päivää ja 2Base huolehtii näistä.

Kun kaikki tarvittavat luvat ovat hallussamme, pyydämme Tapu-toimistoa valmistelemaan maarekisteriotteen ostajan nimiin. Maarekisteriotteen valmistelu saattaa kestää 5 - 10 päivää, jonka jälkeen maarekisteriote valmistuu uuden omistajan nimiin. Maarekisteriotetta myönnettäessä sekä myyjän että ostajan tai ostajan edustajan on oltava henkilökohtaisesti paikan päällä. 2Base voi notaarin myöntämällä valtakirjalla edustaa asiakkaitaan maarekisteriotteen saamisessa, jotta henkilökohtaista paikallaoloa ei vaadita.