Turkki


Turkkia kutsutaan portiksi itään hyvästä syystä. Maa on todellakin paikka missä kaksi maanosaa kohtaavat, sillä maa sijaitsee kahdella mantereella. Vanhat traditiot ja jo unohdetut kansat elävät rinta rinnan modernin kulttuurin, kaupunkien ja länsimaisen ylellisyyden kanssa.

Turkin maantieteellinen historia on paljon itse turkkilaisten historiaa pidempi.Ensimmäiset merkit paimentolaisasutuksesta Turkin alueella ajoittuvat n. vuoteen 6 500 eKr, kun taas turkkilaisten historia nyky-Turkin alueella ulottuu ainoastaan n 900 vuoden päähän ajassa taaksepäin.

Turkin kansakunnan historia ei siis koostu yhden kansan tarinasta, vaan se on monien osasten muodostama kokonaisuus, joka tarjoaa uskomattomia tarinoita muuttoliikkeistä, sodista, mahtavista sulttaaneista ja kadotetuista kulttuureista.
20. vuosisadan alkuun mennessä Vähä-Aasia on ollut sekä roomalaisen, bysanttilaisen, kuin ottomaanivallan alaisena. Tämä on merkinnyt vuosien saatossa lukuisia sotia, taisteluita ja vallanvaihdoksia.

Tämän päivän Turkissa vierailevien matkailijoiden tulisi kiinnittää erityistä huomiota yhteen erityiseen vallanvaihdokseen, joka on Turkin tasavallan perustaminen vuonna 1923. Tämä historiallinen tapahtuma on vaikuttanut Turkkiin enemmän kuin mikään muista ja luonut valtiosta sellaisen kuin se tänä päivänä on.

Loma-asunnon hankinta Turkista on jo pitkään ollut useille suomalaisille suosittu tapa yhdistää rahallinen investointi ja itseensä sijoittaminen. Turkki on upea maa ja tuskin mistään muualta löydät niin monipuolisia kulttuurikokemuksia, vieraanvaraisuutta tai upeaa ilmastoa. Lisäksi lomakotien hintataso on huomattavasti edullisempi useisiin muihin maihin verrattuna ja matkustusmahdollisuudet Turkkiin ovat joustavia ja edullisia.

Siinä yhdistelmä, joka tekee turkkilaisesta lomakodista todella kiinnostavan ja mielekkään sijoituskohteen.