Ulkomaalaisten maanomistusoikeus Turkissa muuttui toukokuun alussa
Turkin parlamentin toukokuun alussa hyväksymä lakimuutos lieventää ulkomaalaisten omistusrajoituksia merkittävästi. Vastavuoroisuusperiaate poistettin ja yksittäisten ulkomaalaisten sallittu enimmäisomistus nostettiin nykyisestä 2,5 hehtaarista 30 hehtaariin . Oheisesta linkistä löytyy Kari Mäkeläisen pohdintoja kiinteistösijoitusten näkymistä Turkissa.

Lue lisää