ABC kadar basit


Alanya ve Türkiye ile ilgili derlenmiş pek çok bilgi burada.


ALTAV (Alanya Turizm Tanýtma Vakfý)

Alanya' nýn tanýtýmý ile ilgili organizasyonlarýn çeþitlilik kazanmasý, ilçenin bir bütün olarak her türlü deðerleri ile etkin bir þekilde tanýtýlmasý ihtiyacý ile, 10 EYLÜL 1995 tarihinde, Alanya Ticaret ve Sanayi Odasý(ALTSO), Alanya Turistik Ýþletmeciler Derneði(ALTÝD), TURSAB Alanya Bölgesel Yürütme Kurulu, Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odasý, Alanya Þoförler Odasý ve toplam 108 kiþi bir araya gelerek Alanya Turizm ve Tanýtma Vakfý'nýn kuruluþunu gerçekleþtirmiþtir.


Vakfýn amacý, Alanya ve yöresinin yurt içi ve dýþýnda tanýtýmýný saðlamak, yörenin turizm imkan ve kapasitesini geliþtirmeye yönelik çalýþmalarda bulunmak, Alanya ve yöresinin kültürel, tarihi, turistik ve ekonomik deðerlerinin geliþtirilmesi ve deðerlendirilmesine çalýþmak, Bölge turizminin kalitesini yükselterek etkin bir tanýtým ve pazarlama politikasýna kavuþmasý için çalýþmalarda bulunmak ve bu yönde yapýlan çalýþmalara maddi ve manevi destek vermektir.


Nitekim kuruluþundan bugüne ALTAV, kendi görev alaný içerisinde çalýþmalarýný sürdürmüþ ve þehrin tanýtýmý için önemli katkýlar saðlamýþtýr. ALTAV ýn çalýþmalarýna destek olan üç ana kurum vardýr. Baþta Alanya belediyesi olmak üzere, Alanya Turistik Ýþletmeciler Derneði-ALTÝD ve Alanya Ticaret ve Sanayi Odasý bugüne kadar yürütülen çalýþmalarýn maddi ve manevi destekçisi olmuþlardýr.


Bir Devrin Sonu

Eğer hala bilmiyorsanız, Türkiye yeni Türk Lirası (YTL) nı yaklaşık bir yıldır kullanıyor. 1 Ocak 2006 tarihi itibari ile de eski paralar (banknotlar ve madeni paralar) geçerliliğini yitirecek ve böylece “milyon” banknotlar tarihe karışacak!

Çoğumuzun cebinde hala eski banknotlardan ve madeni paralardan bulunuyor olabilir. Geçerliliklerini kaybedince bunlarla ne yapacağız? Bu paraları T.C Merkez Bankası’ ndan ya da T.C Ziraat Bankası şubelerinde şu şekilde değiştirebilirsiniz:

Banknotları 10 yıl içerisinde
Madeni paraları 1 yıl içerisinde (2006 sonuna kadar)

Bu arada tedavüldeki paramız devlet tarafından yeterli sürenin geçtiğine karar verilinceye kadar YTL olarak bilinmeye devam edecek.


Yabancılar Komitesi

Alanya’ da bir ilk daha: Yabancılar komitesinin kurulması. Bu makale “Neden böyle bir atılım gerek görüldü ve ne elde edildi?” sorularına yanıt verebilmek umuduyla hazırlandı.

Alanya’ya yabancıların yerleşmeye başlamasından bugüne uzun yıllar geçti. Bu zaman içerisinde yerleşen çoğu yabancı için bilgi edinmek ve yardım alabilmek ‘ya hep ya hiç’ meselesi oldu.İyi yemek yenebilecek yerler, sokak köpeklerinin nasıl korunacağı veya taşınmaz mülk edinme işlemleri gibi sorunlar hakkında bilgi edinilebilecek bir merkez yoktu.Bu konuda yabancılara yardım etmeye çalışan kişilerden biri de Halı ticaretinin yanında aynı zamanda Alanya belediye encümeni olan Abdullah Karaoğlu’dur.Abdullah Karaoğlu’ nun halı mağazası artık halı almak için gelen müşterilerle değil de, bilgi edinmek için gelen yabancılarla doluyordu!
Sorunlar Belediye Başkanı Hasan Sipahioğlu ve diğer Belediye Encümen üyeleri ile tartışıldıktan sonra, Alanya’ nın yabancı uyruklu sakinleri ile bir toplantı düzenlenmesine karar verildi. 2004 yılının Mayıs ayında Su İdaresinde bulunan abone listesi kullanılarak yabancı uyruklu nüfus toplantıya davet edildi. Toplantıya 50 civarında katılımcı beklenirken - tam 150 kişi katıldı!

Katılımcılara Alanya Belediyesi olarak, “Yabancılar Komitesi” kurulması girişiminde olduklarını, komitenin resmi statüsü olmayacağını, sahile giden yol üstündeki “Küçük Belediye” denilen yerde 2 personelli bir ofis olacağı bildirildi. Aynı zamanda binanın diğer tarafında da Alanya Turist Danışma Bürosu’ nun olacağı bildirildi ve komite için gönüllü aranmakta olduğu açıklandı. Komiteye üye olmanın tek koşulu Alanya’ da sadece bir kaç ay değil yıl boyu ikamet etmek oldu.

Yabacılar Komitesi, değişik uluslara mensup üyelerden oluşan bir topluluktur ve komiteye Abdullah Karaoğlu(Alanya Turizm Kurulu Başkanı) başkanlık etmektedir. Heyetin amacı yabancı uyruklu kent sakinleri ile belediye arasında köprü kurmaktır. Heyet ayda bir defa toplanıp kentin yabancı sakinlerinin sorunlarını tartışmakta ve çözüm önerileri sunmaktadır.

“Küçük Belediye”de oluşturulan büro Ekim 2004 tarihinden itibaren hizmete girmiştir ve pazartesi ve perşembe günleri saat 10.00-12.00 arası açiktır. Komitenin iki üyesi (birinin Almanca diğerinin İngilizce konuşuyor olması tercih ediliyor) bu saatlerde büroda hizmet vermektedir. Herkes istediği zamanda uğrayıp herhangi bir sorununu görüşebilir veya Alanya hakkında bilgi edinebilir. Bu sorunlar veya konular not edilip belediye başkanına ulaştırılmaktadır. Belediye başkanı da neler yapılacağına dair kararlar almaktadır. Her sorun Alanya Belediyesi’ nin hukuki sorumluluğu altında olmadığı için bazı konular yetkili resmi dairelere gönderilmektedir (mesela başka bir belediyeye).

Komite günümüzde hala öğrenme süreci içinde ama zamanla gelişerek Alanya’ da hem Türk hem de yabancı sekinlerin rahat ve uyum içerisinde yaşayabilmeleri adına daha düzenli çalışmalara da imza atacaktır.


ABC

ABC Davranış:İyi davranışların iyi bir yaklaşımla karşılık bulacağını unutmayın. Yaşlılara saygı göstermek de çok önemlidir.
İstenmeyen aşırı dikkatten kaçınmak için kızların çok cüretkar giyinmemeleri önerilir. Köylerde daha geleneksel ve tutucu şekilde yaşanırken turistik kentlerde daha modern bir yaşam tarzı vardır.

Kredi Kartları: Türkiye' de kredi kartı kullanımı oldukça yaygın olup hemen hemen her sokak başında, para transferi, havale, para çekme gibi işlemleri yapabileceğiniz ATM makineleri de vardır..

Önemli Telefon Numaraları:
Polis: 115
Ambulans: 112
İtfaye: 110

İnternet: İnternet hizmeti veren kafeler bulunmaktadır fakat bağlantı hızı alışık olduğunuzdan daha yavaş olabilir.

Gazeteler: Bazı oteller uluslararası gazete satmaktadırlar. (İngilizce, Almanca ve Hollandaca gazeteler, vs.) Bunun yanı sıra, Turkish Daily News adı altında İngilizce yayınlanan ulusal bir gazete de bulunmaktadır.

Açılış Saatleri: Dükkandan dükkana değişiklik gösterir. Genel olarak turistik işletmeler gecenin geç saatlerine kadar açık olmasına karşın bankalar, süper marketler ve gıda dükkanları Avrupadakine benzer çalışma saatlerine sahiptir.

Eczaneler: Diğer mağazalar gibi her yerde eczane de bulunmaktadır. Böylece acil durumlarda ihtiyacınızı karşılamanız oldukça kolay olacaktır. Geceleri ise nöbetçi eczaneler açıktır ve nerede bulabileceğinizi, kapalı olan diğer her eczanenin astığı ''Nöbetçi Eczane'' tabelalarından öğrenebilirsiniz.

Posta: Postaneler sıklıkla şehir merkezlerinde bulunur ve bazı yerleşim yerlerinde geç saatlere kadar açık olurlar.

Güneş: Sıcaklığın yazın çok yüksek olduğunu ve cildinizin ciddi şekilde zarara uğratabileceğini aklınızdan çıkarmayın. Güneşin zararlı etkilerinden korunmak için kaliteli ve yüksek faktörlü güneş kremi kullanmayı ve yüzerken özellikle çocuklarınıza bir t-shirt giydirmeyi ihmal etmeyiniz.

Bahşiş: Eğer size sunulan hizmetten memnun kaldıysanız, %10 oranında bir bahşiş bırakmanız normal karşılanacaktır.

Deve ve Eşekler: Bazı yerlerde eşek ve develerle küçük gezintiler yapmak mümkündür. Fiyatlarda pazarlık yapmanızı ve gezintinin ardından sadece ödemeniz gereken miktarı hazır bulundurmanızı öneririz.