Hvad er "karar defteri"?

Karar defteri er den bog hvori en ejerforening beslutninger noteres.
Der findes ganske klare regler for hvordan indkaldelse til den stiftende generalforsamling skal foregå, og til hvem det skal varsles. Brevene vil gå ud til den adresse, hvor de enkelte beboere er registrerede, hvilket som regel vil være lejligheden i Tyrkiet.
I fald man ikke er i sin lejlighed, vil man højest sandsynlig ikke se indkaldelsen. Dette betyder dog ikke at indkaldelsen er ulovlig, da det jo ret beset er den enkelte beboers eget ansvar at tjekke sin postkasse på den adresse hvor vedkommende er registreret.

I fald der på den indkaldte dato ikke kommer det antal personer der skal til for at gøre den stiftende generalforsamling lovlig, kan denne ikke gennemføres. I stedet kan den gennemføres på en alternativ dato, der også skal være nævnt i indkaldelsen. Denne dato vil som regel være dagen efter den første dato.
På denne dato afholdes den stiftende generalforsamling så uanset hvor mange beboere der er til stede, og den stiftende generalforsamling betragtes herefter som gyldig.
Ved oprettelsen udfærdiges det såkaldte karar defteri, altså foreningens vedtægter. Heri aftales også hvordan og hvorledes følgende generalforsamlinger med videre skal afholdes.