Ordbog for bolig i Tyrkiet

Aidat / Betaling


Betalingen for at dække udgifterne til fællesarealerne i et bygningskompleks kaldes for ''Aidat''. Beløbets størrelse fastlægges normalt ved kompleksets årlige generalforsamling, men også formanden eller den udpegede administrator af komplekset har ret til at fastsætte beløbets størrelse.

Udgifter til vicevært, pasning af havearealer, pool, tag, elevator, reparationer og andre udgifter i forbindelse fællesarealerne betales via ejerforeningsbidraget.

Ofte betales et helt år forud men dette er ikke et krav. Der skal minimum foretages en månedlig betaling.
Som oftest betaler alle enheder det samme beløb, uanset størrelse.

I fald der ikke betales rettidigt, kan formanden eller administrator starte en inkassosag mod de ejere der ikke betaler.

Hvis muligt så betal altid dit ejerforeningsbidrag direkte til ejerforeningens bankkonto. På denne måde vil der aldrig være tvivl om din indbetaling.