Ordbog for bolig i Tyrkiet

arsa payi / jordandel


Når der bygges mere end blot en enkelt enhed på en grund, skal ejerskabet af grunden deles ved brug af "arsa payi // jordandel".

Det betyder, at når et lejlighedskompleks med 40 lejligheder, som alle er på den samme grund, vil hver lejlighed få en jordandel.

Den vigtigste faktor, når der skal ejerskabene af jordandelen skal fastsættes, er værdien af på enkelt enhed.

For eksempel, er der 40 lige store lejligheder, vil de alle have få en lige stor andel af jorden.

Men i tilfælde af, at bygningen består af 4 erhvervslokaler, 4 penthouse lejligheder og 32 lejligheder, vil jordandelen ikke blive ligeligt fordelt mellem enhederne, da erhvervslokaler og penthouse lejligheder har højere værdi end almindelige lejligheder.

Jordandel bruges også ved villa komplekser, hvor flere villaer er bygget på samme grund. Din jordandel kan ses på dit skøde.

Vær opmærksom på, at selvom hver ejer har en jordandel, betragtes grunden som fællesareal, og grunden er ikke opdelt i små anviste stykker til hver enkelt ejer.